Notícies

El projecte LOOP-Ports facilitarà la introducció d'iniciatives d'economia circular en ports de la UE

  • Durant el desenvolupament d'aquesta iniciativa es crearà una Xarxa d'Economia Circular en Ports.
  • Gràcies a LOOP-Ports es crearà una eina web sobre economia circular que mostri els resultats del projecte i que faciliti l'intercanvi d'informació entre els membres de la xarxa.

El dia 18 d'Octubre es va celebrar a València la primera reunió tècnica interna del projecte europeu "LOOP-Ports – Circular Economy Network of Ports" coordinat per la Fundació Valenciaport i finançat per l'European Institute of Innovation and Technology (EIT) a través d'EIT Climate-KIC.

LOOP-Ports té com a objectiu principal facilitar la transició cap a una economia més circular en el sector portuari, on els productes, materials i recursos no siguin considerats com a residus sinó que puguin tornar-se en models de negoci sostenibles i replicables en ports de similars característiques.

El projecte, a través de la creació d'una Xarxa d'Economia Circular en Ports, proporcionarà un ecosistema d'innovació per estimular la posada en marxa d'aquest tipus d'iniciatives als ports europeus. La xarxa se centrarà principalment en els següents materials: metalls, plàstics, ciments i biomaterials. Aquesta xarxa de ports facilitarà l' intercanvi d' experiències i bones pràctiques, formularà recomanacions a nivell normatiu i impulsarà la formació així com noves oportunitats de negoci tant en els clústers portuaris com en altres indústries relacionades amb el seu entorn.

En concret, els principals resultats esperats del projecte són:

  • Classificació de ports a nivell europeu mostrant la seva idoneïtat per a la posada en marxa d' iniciatives d' economia circular així com estudis particulars de casos rellevants.
  • Anàlisi dels principals drivers (legals, polítics, regulatoris, mercats, financers, etc.) que poden facilitar la transició cap a una economia circular de les activitats vinculades al sector portuari.
  • Materials formatius i projectes pilot de formació que contribueixin al desenvolupament de competències, coneixements i capacitats d' innovació, tant dins com entre els clústers portuaris.
  • Tallers i taules rodones sobre economia circular amb els diferents actors de les comunitats portuàries recollint els seus interessos i expectatives.
  • Desenvolupament de models de negoci – casos reals seleccionats durant el projecte, buscant la replicabilitat dels mateixos en altres ports amb similars característiques.
  • Identificació d' oportunitats de finançament per promoure l' economia circular en el sector portuari.
  • Eina web sobre economia circular que mostri els resultats del projecte, facilitant l' intercanvi d' informació tant entre els membres de la xarxa, parts interessades així com públic en general.