Grups de Recerca

ACRÒNIM GRUP CODI LINK
AQUAES Eficiència i Sostenibilitat en el Cicle Urbà de l' Aigua GIUV2021-502
FINECO Qualitat i efectes econòmics de la informació financera: regulació, auditoria, gestió interna i entorn institucional GIUV2020-472 https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2020-472
INCOTRAD Informació corporativa: transparència i divulgació GIUV2020-471 https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2020-471
INNOMARK Grup de recerca en màrqueting i innovació en distribució comercial i serveis GIUV2013-033 https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2013-033
MAPPA Anàlisi macroeconòmica i de polítiques públiques GIUV2021-492 https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/es/sala-prensa/informacion-corporativa/directorio/grups-recerca/grups-investigacio/grup-1286030320502.html?p2=GIUV2021-492
MARKINADIS Grup de recerca en màrqueting, internacionalització i gestió del canal de distribució GIUV2013-146 https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2013-146
SIV Servei, innovació, valor GIUV2016-324 https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/grupos-investigacion/lineas-investigacion/grupo-investigacion-servicio-innovacion-valor-1286225405503/GrupsInves.html?id=1286220500949