Visió Estratègica

DEFINICIÓ DE MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DEL

INSTITUT INTERUNIVERSITARI D' ECONOMIA

INTERNACIONAL – SEU VALÈNCIA.

 

1.1 MISSIÓ DE L' INSTITUT INTERUNIVERSITARI D' ECONOMIA INTERNACIONAL-VALÈNCIA.

 

L' Institut d' Economia Internacional és un centre de recerca i formació especialitzada i multidisciplinar. La seua creació en 1995 va ser promoguda per les Universitats d'Alacant (IEI Alacant), Jaume I de Castelló (IEI Castelló) i València (Estudi general), de les quals forma part com a Institut propi d'àmbit interuniversitari.
La seva missió és fomentar, coordinar i dur a terme activitats destinades al desenvolupament del coneixement, amb una perspectiva analítica i metodològica que proporciona excel·lència al conjunt de stakeholders i contribueix al desenvolupament de la nostra societat a través de la generació, la difusió i la transferència dels resultats de la recerca i mitjançant activitats de caràcter formatiu o d'assessorament, potenciant el treball en equip i la recerca multidisciplinària mitjançant xarxes de col·laboració .
Són conceptes bàsics en el marc del desenvolupament del coneixement:
 • Aprenentatge
 • Informació
 • Creativitat
 • Intel·ligència competitiva
 • Tecnologia
 • Capital intel·lectual
 • Connectivitat
Amb una clara vinculació al seu territori -València i la seua àrea metropolitana-, encara que des del prisma internacional, l'IEI té com a meta la millora de la qualitat de vida de la societat en general mitjançant processos d'investigació, transferència i formació en la millora de:
 • Competitivitat
 • Capacitat innovadora de les empreses
 • Productivitat laboral
 • Creixement empresarial
 • Cultures emprenedores
 • Internacionalització
 • Connectivitat de València
 • Qualitat i reputació de les institucions valencianes
Tot això sota el compromís amb:
 • La sostenibilitat econòmica, però també mediambiental i sociocultural
 • La perspectiva de gènere
 • El benestar de la societat

 

1.2 VISIÓ DE L' INSTITUT INTERUNIVERSITARI D' ECONOMIA INTERNACIONAL-VALÈNCIA.

 

Ser referent com a centre investigador multidisciplinari de prestigi i d' impacte internacional en el marc de l' anàlisi de l' economia i la realitat empresarial, amb especial èmfasi en les àrees següents:
 • Comerç Exterior
 • Informació Financera Corporativa: Transparència I Divulgació
 • Anàlisi Econòmica Internacional
 • Economia Del Medi Ambient
 • Transport I Logística
 • Turisme, Cultura, Esport i Serveis
 • Innovació sostenible
Això anterior, liderant la generació de sinergies mitjançant l' establiment de relacions permanents amb altres institucions, empreses i centres de recerca espanyols i estrangers.

 

1.3 VALORS DE L' INSTITUT INTERUNIVERSITARI D' ECONOMIA INTERNACIONAL- VALÈNCIA.

 

Innovació
Excelencia
Internacionalització
Sostenibilitat
Vocació de servei públic