Els qui som

L' Institut Interuniversitari d' Economia Internacional és un centre de recerca i formació especialitzada i multidisciplinar. La seua creació en 1995 va ser promoguda per les Universitats d'Alacant (IEI Alacant), Jaume I de Castelló (IEI Castelló) i València (Estudi general), de les quals forma part com a Institut propi d'àmbit interuniversitari.

L'objectiu prioritari de l'Institut és el de promoure una plataforma de recerca, formació i transferència a la societat, de caràcter obert, multidisciplinari i del més alt nivell acadèmic, en el marc ampli de l'anàlisi de l'Economia i la realitat empresarial .

L' IEI, per al seu funcionament, rep finançament bàsic de les Universitats en les quals s' integra així com el suport financer d' altres entitats públiques i privades, mitjançant projectes, convenis i contractes per a la realització de treballs específics en el marc de les línies de recerca de l' Institut i aquelles altres que, per la seva transcendència socioeconòmica, resulten d' interès per al seu entorn.

Actualment es troben adscrits a l'IEI València professors i investigadors dels departaments d'Anàlisi Econòmica, Comercialització i Investigació de Mercats, Estructura Econòmica, Comptabilitat, Economia Aplicada i Matemàtiques per a l'economia i l'empresa, participant a més en les seues activitats investigadors d'altres organismes i institucions nacionals i estrangeres.

Pel seu caràcter universitari, l' IEI desenvolupa una activitat docent vinculada, d' una banda, a les pròpies responsabilitats del personal integrat en el mateix, i de l' altra, des d' una perspectiva més institucional, donant cobertura acadèmica a diferents cursos de postgrau. De fet, des del curs 2006-2007, ve desenvolupant el Màster en Internacionalització Econòmica –postgrau oficial de la Universitat de València- i el Doctorat en Economia Internacional i Turisme des de 2009-2010.

L' IEI té una clara vocació de servei públic, per la qual cosa pretén respondre a la demanda de recerca més aplicada que emani del seu entorn, tant públic com privat. Per això, integra entre les seves activitats projectes vinculats a iniciatives institucionals i empresarials, dins l' àmbit local, nacional i internacional, als quals dota d' una perspectiva analítica i metodològica d' acord amb els principis i objectius d' excel·lència acadèmica que el defineixen. Tot això, sota el compromís amb la sostenibilitat econòmica -però també mediambiental i sociocultural-, la perspectiva de gènere i el benestar de la societat.

 

Amparo Cervera

Directora de l'Institut d'Economia Internacional – València